ข้อมูลพื้นฐานอบต.น้ำตก

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

1.ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ )

ที่ทำการ อบต.น้ำตกตั้งอยู่เลขที่101ม.1ต.น้ำตกอ.นาน้อยจ.น่านอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อย ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทิศเหนือติดกับตำบลส้านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ทิศใต้ติดกับตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 
ทิศตะวันออกติดกับตำบล ศรีษะเกษอำเภอ นาน้อยจังหวัดน่าน
ทิศตะวันตกติดกับตำบลแม่สาครอำเภอ เวียงสาจังหวัดน่าน

2.เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )

อบต.น้ำตก มีเนื้อที่ประมาณ 62,500ไร่หรือ 100 ตารางกิโลเมตร

3.ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต. น้ำตก )

   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลน้ำตกประกอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีน้อยมีลำห้วยไหลผ่าน บางหมู่บ้าน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม ทำให้ดอยที่มีความชันสูงมีทิวทัศนที่สวยงามเหมาะแก่้ ์การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

4.จำนวนหมู่บ้าน7หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตอบต. )

จำนวนหมู่บ้านในเขตอบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน7หมู่ 
ได้แก่1. บ้านพืชเจริญหมู่ที่1มี135ครัวเรือน
2.บ้านน้ำพุหมู่ที่2มี120ครัวเรือน
3.บ้านน้ำสระหมู่ที่3 มี55ครัวเรือน
4. บ้านวังกอกหมู่ที่4มี44ครัวเรือน
5. บ้านเปาหมู่ที่5มี 197ครัวเรือน
6.บ้านไทยงามหมู่ที่6มี29ครัวเรือน
7. บ้านพืชมงคลหมู่ที่ 7มี63ครัวเรือน

5.การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา3แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา/ ขยายโอกาส1แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน7แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน1แห่ง

6.สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์6แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง

7.สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำตก1แห่ง

8.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมจุดตรวจ1แห่ง

9.การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
ถนนลาดยางสายหนองห้า- สาคร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าบ้านไทยงาม)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านพืชเจริญ
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในหมู่บ้าน 7หมู่บ้าน
ถนนลูกรังทางไปพื้นที่ทำการเกษตร7หมู่บ้าน
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง

10. ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำ/ทรัพยากรธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย3สาย
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก1แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย12แห่ง
บ่อน้ำตื้น44แห่ง

11.ข้อมูลเศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
-ดอยผาผึ้งบ้านเปาหมู่ 5
-ถ้ำผาหลักบ้านน้ำพุหมู่ 2
- น้ำตกข่วงเจิงบ้านพืชมงคลหมู่ 7

12. กลุ่มจัดตั้งต่างๆ
อาสาพัฒนาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2รุ่น

13.เศรษฐกิจ/กลุ่มอาชีพ

กลุ่มทำเมี้ยงบ้านเปาหมู่ 5

กลุ่มแปรรูปฟักทองบ้านไทยงามหมู่ 6

กลุ่มทำนมถั่วเหลืองบ้านน้ำพุหมู่ 2

กลุ่มจักสานบ้านน้ำสระหมู่ 3

กลุ่มสานเชือกไนล่อนบ้านพืชเจริญหมู่ 1

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels