ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

   เดิมตำบลน้ำตกเป็นหมู่ 10 12 ของตำบลนาน้อย ได้แยกการเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2524และแยกการปก ครองเป็น 5 หมู่บ้านคือ หมู่ 1,2,3,4,5 เมื่อ พ.ศ. 2526 แยกเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 6 ,7 เมื่อ พ.ศ. 2531ที่ชื่อ ตำบลน้ำตกเพราะ เดิมเอกลักษณ์ปากทางเข้าตำบลมีน้ำตกที่ไหลตลอดปีซึ่งเป็นจุดจอดรถประจำทางแต่ปัจจุบัน เนื่องจากมีการถางป่าทำไร่ข้าวโพด น้ำตกจึงแห้งไป

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels