ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/มิใช่งานก่อสร้าง

  1. โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ บ้านน้ำพุ หมู่ 2 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  2. โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านน้ำสระ หมู่ 3 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  3. โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเปา หมู่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยงาม หมู่ 6 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์แบบผ้า Polyester 100 % กันรังสียูวี จำนวน 34 ชุด

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels