ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

- คำแถลงงบประมาณ
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
- คำแถลงงบประมาณรายรับ
- ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณ 2561
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามงานและแผนงาน
- รายละเอียดตามแผนงาน

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels