ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- คำแถลงงบประมาณ
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
- คำแถลงงบประมาณรายรับ
- ประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายละเอียดประมาณการรายรับ
- หลักการและเหตุผล

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels