สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนกรกฎาคม-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนกันยายน-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนกุมภาพันธ์-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนตุลาคม-2560
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนธันวาคม-2560
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนพฤศจิกายน-2560
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนพฤษภาคม-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนมกราคม-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนมิถุนายน-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนมีนาคม-2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.1-เดือนสิงหาคม-2561

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels