ภาพกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจฯ

ภาพกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจฯ

1.ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล

2.ประชุมวางแผนงาน ศพด.

3.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (กลุ่มสวนยางพารา)

 

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels