(ร่าง)ข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลาย พ.ศ. 2562

(ร่าง)ข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลาย พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด

 

***หากท่านใดมีข้อคัดค้าน สามารถยื่นเรื่องคัดค้านที่ อบต.น้ำตก ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels