เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

Details
Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 12 June 2020 07:45
Written by Super User
Hits: 252

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อ่านรายละเอียด
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างกองช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ่านรายละเอียด