แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปี 2561
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

 

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels