องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

Details

แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปี 2561
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

 

   
© ALLROUNDER