องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

การส่งเสริมความโปร่งใส

Details

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 อ่านรายละเอียด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านรายละเอียด

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562 อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER