องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

Details

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 อ่านรายละเอียด
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 อ่านรายละเอียด
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียด
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 อ่านรายละเอียด
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564 อ่านรายละเอียด
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER