สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด บ้านพืชมงคล หมู่ 7

ktt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพื้นฐาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด บ้านพืชมงคล หมู่ 7 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels