ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส... Read More...
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าตก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าตก เรื่อง... Read More...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/มิใช่งานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ บ้านน้ำพุ หมู่ 2... Read More...
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ราคากลาง เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559
ราคากลาง  เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์... Read More...
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกอก ตำบลน้ำตก
วันอังคาร, 08 มีนาคม 2559
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก... Read More...
ภาพกิจกรรม
IMAGE โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกเคลื่อนที่ พบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตก ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 Read More...
IMAGE โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 Read More...

Additional information

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels