ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันจันทร์, 08 มกราคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกเรื่อง... Read More...
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
วันอาทิตย์, 01 ตุลาคม 2560
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -... Read More...
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
จัดซื้อ - จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปาหอถังเหล็กสูง รูปทรงแชมเปญ
วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปาหอถังเหล็กสูง... Read More...
โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านพืชเจริญ
วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561
โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านพืชเจริญ... Read More...
ภาพกิจกรรม
IMAGE ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Read More...
IMAGE ประชาคมตำบล
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
ประชาคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Read More...

แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

            แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  [-อ่านรายละเอียด-]

Additional information

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels