ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/มิใช่งานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ บ้านน้ำพุ หมู่ 2... Read More...
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์... Read More...
IMAGE การเสียภาษี ประจำปี 2558
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
  Read More...
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ราคากลาง เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559
ราคากลาง  เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์... Read More...
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกอก ตำบลน้ำตก
วันอังคาร, 08 มีนาคม 2559
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก... Read More...
ภาพกิจกรรม
IMAGE โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE งานนมัสการพระธาตุพลูแช่ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
งานนมัสการพระธาตุพลูแช่ ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตก
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตก Read More...

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ โครงสร้างพื้นฐานพร้อมสิ่งแวดล้อมดีมีเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ”

Additional information

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels