โครงการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

hhโครงการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels