วิทยาลัยเทคนิคน่านได้มอบอุปกรณ์ซ่อมสร้างให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

วิทยาลัยเทคนิคน่านได้มอบอุปกรณ์ซ่อมสร้างให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เพื่อเอาไว้ใช้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดในสำนักงานและในตำบลน้ำตก

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels