โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพร้อมศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้มีการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพร้อมศึกษาดูงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำตก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวงและโครงการชั่งหัวมันพระราชดำริ ประจำปี 2558

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels