จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพตำบลน้ำตก ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพตำบลน้ำตก ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมของผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน กิจกรรมแม่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และกิจกรรมของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในชุมชนตำบลน้ำตกมาแสดงในงาน

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels