ส่วนศึกษา

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางวนิดาภรณ์ ทิพปาละ
นักบริหารงานการศึกษา

นางทิพย์นภา   ดีแก้ว
ครู คศ.1

นางขวัญจิรา  ติ๊บประจักร
ครู คศ.1

นางกฤษณา   อุ่นทา
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา  กาแฮด
ครูผู้ดูแลเด็ก

009 resize

นางสาวสุพัชรินทร์ อุดหนุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels