การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านรายละเอียด

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านรายละเอียด

- การดำเนินการนโยบายการบริหารบุคคล อ่านรายละเอียด

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อ่านรายละเอียด

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels