องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Details

- ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านรายละเอียด

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านรายละเอียด

- การดำเนินการนโยบายการบริหารบุคคล อ่านรายละเอียด

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER