สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

Details

 

 
052565 resize

นายบุญเรือง  ใจสีธิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
094-1067643

 

062565 resize
นายกาญจนพัฒน์  สิทธิโน
รองประธานสภาฯ อบต. น้ำตก
064-9959189

S  19570699 resize
นายชยุต จิตรานนท์
เลขา สภาฯ อบต.น้ำตก
0641744396 
07-01-2565 resize
นายนรินทร์  ชุ่มคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

08-2-2565 resize
นางสวลี  ศรีเพลียชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
 09-5-2565 resize
นายชรันต์  โปธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
10-6-2565 resize
นายสนอง  ติ๊บประจักร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 11-7-2565 resize
นางทิพวรรณ  บุปพันธ์พงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 

   
© ALLROUNDER