สภาตำบล

 

 
นายสุวิทย์  โทนหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


นายสมนึก  โนจัร
รองประธานสภาฯ อบต. น้ำตก


นางไหลมา ปิยศทิพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายนรินทร์   ชุ่มคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายพงษ์ธร  เสนนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายสมบัติ   นันฝั้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายบุญเรือง  ใจสีธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายกาญจนพัฒน์   สิทธิโน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายชรันต์   โปธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายทรัพย์  จักรแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

นายสนอง  ติ๊บประจักร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายสมเร็จ แก้วเกตุ    
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายดาวรุ่ง  ปินะเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายวิเชียร  สีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels