สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

Details

 

 
052565 resize

นายบุญเรือง  ใจสีธิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

062565 resize

นายกาญจนพัฒน์  สิทธิโน
รองประธานสภาฯ อบต. น้ำตก

07-01-2565 resize
นายนรินทร์  ชุ่มคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

08-2-2565 resize
นางสวลี  ศรีเพลียชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
 09-5-2565 resize
นายชรันต์  โปธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
10-6-2565 resize
นายสนอง  ติ๊บประจักร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 11-7-2565 resize
นางทิพวรรณ  บุปพันธ์พงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 

   
© ALLROUNDER