S  23633922 resize
นายสายันต์ จันทร์กระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
โทร. 086-1673608

   

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

   

งานตรวจสอบภายใน  

   

ออนไลน์  

We have 18 guests and no members online

   

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่  

   
จัดซื้อ - จัดจ้าง
   
ภาพกิจกรรม
IMAGE กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
Monday, 07 August 2023
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
Thursday, 08 June 2023
ฐานข้อมูลภูมิปัญหาท้องถิ่นด้านอาชีพ อ่านรายละเอียด ภาพประกอบการหาสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า อ่านรายละเอียด โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประกอบอาชีพเพาะเห็ดในโรงเรือน... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
Friday, 02 June 2023
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ)
Friday, 02 June 2023
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอาชีเสริมระดับตำบล(ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร การทำไส้อั่ว/การผูกผ้า)
Friday, 02 June 2023
สรุปโครงการ อ่านรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอาชีพเสริมระดับตำบล (ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร (การทำไส้อั่ว)/ การผูกผ้า) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียด   Read More...
   

วีดีโอจังหวัดน่าน

   

   
   

S  23584771 resize
นายชยุต   จิตรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
โทร. 064- 2744396

   

ค้นหา  

   

ชุมชนออนไลน์  

   
September 2023
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   

Link เว็บไซต์  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
Qr-nn eit

   

QR Code Line(อบต.น้ำตก)
line resize

   

บทความที่เผยแพร่ล่าสุด

   

QR Code

   
© ALLROUNDER