ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก (กระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงาน)

Details

ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก (กระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงาน) อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER