กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน -1
- การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน -2
- การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน -3
- ค่าเช่าบ้าน ปี 2559
- คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- ช่วยเหลือประชาชน 2560
- แบบประเมินโบนัสปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ประกาศ+สถ+สถานที่กลาง 2560
- แผนการศึกษา 4 ปี
- พรบ สภาตำบล
- พรบ.กระจายอำนาจ
- มาตรฐานพนักงานจ้าง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉ. 2 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
- ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดงานต่างๆ 2559
- ระเบียบการจัดทำแผน
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 2547
- ระเบียบเงินอุดหนุน 59
- ระเบียบจ้างเหมา-9-ธค-59
- ระเบียบลา พนักงานจ้าง
- ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม ปี 2557

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels