ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

1

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้

 1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา

 2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

 3. การจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

 4. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้

     จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

นายชยุต จิตรานนท์

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels