องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

“สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก”

Details

messageImage 1587979297317 resize

“สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก”
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สภาพพื้นที่เดิมของพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยมีร้านค้าชุมชนตำบลน้ำตก เป็นเพิงไม้เล็ก ๆ และด้านหลังเป็นหนองน้ำที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ประกอบกับนายอำเภอนาน้อย ท่านสุจิโรจน์ คงเมือง ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชน ได้รับทราบปัญหา และเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอนาน้อย ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่บ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก เรียกกันว่า “ดอยผาผึ้ง ภูกระดึงนาน้อย”  อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER