องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ดอยผาผึ้ง

Details

       สถานที่ตั้ง ดอยผาผ้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่น้ำน่านฝั่งขวาตอนใต้เป็นขุนต้นน้ำลำธารของลำห้วยน้ำสระมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร อยู่สันปันน้ำระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดเเพร่ อยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเปาหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีระยะทางห่างจากหมู่บ้านเข้าไปอีก ประมาณ 5 กม.อยู่ในเขตหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ

       ประวัติศาสตร์ ชื่อที่มาของดอยผาผ้ง จากคำบอกเล่าของพี่น้องชาวบ้านเปา ซึ่งมีอายุสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่าสองร้อยปี ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านี้ได้ ชุบชีวิตเลี้ยงดูพี่น้องมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะดอยผาผึ้งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงผ้งมาก ชุมชนได้ไปเก็บหาน้ำผี้งกันที่นี่ในช่วงเดือน 4 เดือน 5 จึงเรียกดอยนี้ว่า "ดอยผาผึ้ง"


   
© ALLROUNDER